Doplňkové činnosti

Naše kancelář zajistí v případě zájmu klienta následující činnosti:

  • geodetická zaměření,
  • inženýrskou činnost spojenou s posouzením vlivu stavby na životní prostředí (EIA),
  • veškeré potřebné podklady a činnosti:
    rozptylové a exhalační studie, studie osvícení, hlukové a intenzity automobilové dopravy, posouzení radonového indexu pozemku,
    inženýrskogeologický průzkum, korozní měření, statický posudek, znalecký posudek apod.