Odborná technická, poradenská a zprostředkovatelská činnost

Dále jsme schopni zajistit:

  • nezbytné podklady pro převod nemovitostí
  • vypracování smluvních dokumentů (smlouvy o smlouvách budoucích, kupní a darovací smlouvy,
    zřízení věcného břemene, prohlášení vlastníka budovy o vymezení jednotek v budově dle zákona č.72/94 Sb., …)
  • vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
  • zprostředkování koupě/prodeje nemovitosti
  • odbornou konzultační a poradenskou činnost v oblasti realit určenou především pro individuální stavebníky.
    Jedná se o poradenskou činnost související s výběrem pozemku ( prověření možnosti stavby na parcele a pod.), s výběrem vhodného objektu, pomoc při výběru materiálu a echnologií ke stavbě apod.